Kredietverstrekking door IMF neemt met 55 procent toe

WASHINGTON (belga) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft lidstaten met problemen op de betalingsbalans het afgelopen boekjaar 1992, eindigend op 30 april, voor 385 miljard frank kredieten toegekend. Dat is 55 procent meer dan in het voorgaande boekjaar. Het bedrag dat ook effektief werd uitbetaald, verminderde echter met vijftien procent tot 235 miljard frank. Deze cijfers komen uit het zopas gepubliceerde jaarverslag van het IMF. Meer dan twee derde van de toegezegde kredieten ging naar India, Brazilië en Argentinië. De leningen aan Oosteuropese landen namen in vergelijking met 1991 sterk af. Dat het totale bedrag van de uitbetalingen verminderde, was voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de beëindiging van de tijdelijke steun die het IMF tijdens de Golf-krisis gaf aan landen die de olierekening fors zagen oplopen.