Kredietverstrekking Wereldbank stijgt in 1995 met 8 procent

(tijd) - De Wereldbank verstrekte tijdens het voorbije boekjaar 1995, dat op 30 juni eindigde, voor 22,52 miljard dollar kredieten, tegenover 20,84 miljard dollar in het boekjaar 1994 en 23,69 miljard dollar in 1993. De nettowinst van de ontwikkelingsbank dikte in 1995 met 28,5 procent aan tot 1,35 miljard dollar. Dat schrijft de Wereldbank in haar maandag gepubliceerde jaarverslag 1995.De Wereldbank bestaat uit twee filialen: de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD) en de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA). De IBRD kende in 1995 voor 16,85 miljard dollar kredieten toe, een toename met 18,2 procent tegenover 1994. De IDA leende 5,67 miljard dollar uit, wat een daling met 14 procent is tegenover het boekjaar 1994. De krimp in de kredietverstrekking door de IDA heeft alles te maken met de problemen waarin dit filiaal van de Wereldbank-groep verkeert.