Advertentie
Advertentie

Kredietverzekeraar Cobac plukt vruchten van forse herstructurering

BRUSSEL (tijd) - Kredietverzekeraar Cobac keerde vorig jaar voor 3,62 miljard frank schade uit aan haar verzekerden. De maatschappij kon ook 3,66 miljard frank innen bij niet-betalende debiteuren voor de verzekerde werd vergoed. Samen met de inning van nog eens 1,76 miljard frank na vergoeding van de verzekerden, recupereerde Cobac 5,4 miljard frank voor de economie. De maatschappij kon ook haar eigen bedrijfsresultaat, dat in 1993 in het rood zakte, fors verbeteren met 254 miljoen frank.Cobac, dat zich nu als deel van de Franse Sfac-groep toelegt op zijn rol als kredietverzekeraar voor de Benelux, verzekerde vorig jaar voor 400 miljard frank leveringen van goederen en diensten en voor 24 miljard frank verbruikskredieten. Sinds vorig jaar verzekert Cobac geen hypothecaire kredieten meer wegens het lange termijnkarakter en dito risico van die kredieten. De klemtoon ligt helemaal op verbruikskrediet waarvan de termijn ten hoogste vijf jaar bedraagt en klantenkrediet aan ondernemingen met een korte looptijd van ten hoogste één jaar. Cobac dekt praktisch uitsluitend leveringen aan afnemers uit andere landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Zowat 80 procent van de premie-omzet had vorig jaar betrekking op de verzekering van export naar OESO-landen. Frankrijk beet de spits af met 20 procent, gevolgd door Duitsland en Nederland met telkens 10 procent en Groot-Brittannië met 8 procent. De verzekering van de export naar niet-OESO-landen met inbegrip van leveringen aan regeringen schuift Cobac door naar de Nationale Delcrederedienst (NDD) die ook nog korte termijntransacties verzekert naar niet-OESO-landen. De NDD is voor 25 procent aandeelhouder van Cobac, net als de Luxemburgse Delcredere die 5 procent heeft. Directeur-generaal Willy Boes van de NDD is ondervoorzitter van de raad van bestuur van Cobac. Sfac heeft een meerderheid van 70 procent.