'Kredietverzekering moet handzaam werktuig zijn'

ANTWERPEN (tijd) - 'Een kredietverzekering voor een klein of middenbedrijf moet vooral eenvoudig te bedienen zijn, met weinig administratief werk en snelle dekking. Dat doel stond ons voor ogen bij de ontwikkeling van de nieuwe Compactpolis. Nauwkeurige inventarisering en analyse van de bedrijfsbehoeften ter zake hielpen ons om een precies op die behoeften afgestemd product te ontwikkelen', zegt Reginald Berretty, managing director van NCM België in een gesprek met de redactie. De lancering van de nieuwe Compactpolis is de tweede stap die NCM zet op weg naar de verovering van een redelijk marktaandeel in ons land (zie ook pagina 1). Tweeëneenhalf jaar geleden startte NCM - na een mislukte poging om de Belgische kredietverzekeraar Cobac over te nemen - met een eigen bijkantoor in Antwerpen. De commerciële aandacht ging eerst naar het segment bedrijven met een jaaromzet tussen 600 miljoen en 1 miljard frank maar van meetaf aan ging ook ruime aandacht naar het midden- en kleinbedrijf. In die strategie fungeerde Vlaanderen, inclusief Brussel Hoofdstad als speerpunt. NCM berekende dat het met deze regionale aanpak 80 procent van de Belgische markt bestrijkt, zowel globaal als per bedrijfstak. 'Om een stabiele marktpositie te verwerven, bouwden we eerst een herkenbaar platform uit dat ons toelaat om de markt verder te penetreren', zegt Reginald Berretty. 'Wij hebben sinds 1994 duidelijk een leemte in de markt opgevuld. Ons marktaandeel in België bedraagt 10 procent terwijl het aantal werknemers van 4 naar 28 ging. De ene helft van de premieomzet komt van verzekeringsmakelaars, de andere helft van verkoop langs de bank'.