Kredietverzekering voor export naar deel van Centraal-Europa soepeler

(tijd) - De export van de Belgisch-Luxemburgse Unie naar Oost- en Centraal-Europa en de Baltische Staten is in 1994 toegenomen tot net geen 100 miljard frank. In 1993 was dat 77,8 miljard frank, zo blijkt uit cijfers van de kredietverzekeraars Cobac en Nationale Delcrederedienst (NDD). Bedrijven die naar Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije exporteren, kunnen de dekking nu laten opnemen in hun algemene kredietverzekeringspolis bij Cobac.Een en ander is het gevolg van een samenwerkingsakkoord tussen Cobac en de Nationale Delcrederedienst (NDD). De NDD heeft een belang van 25 procent in Cobac tegen 5 procent voor de Luxemburgse Delcrederedienst. 70 procent is eigendom van de Franse groep SFAC. Voor de verzekering van commerciële exportkredietrisico's concentreert Cobac zich op de landen van zone 1, dat zijn de OESO-landen met uitzondering van Mexico en Turkije. De Nationale Delcrederedienst verzekert van zijn kant de commerciële kredietrisico's in de landen van zone 2, dat zijn de OESO-landen Mexico en Turkije en de niet-OESO-landen. De NDD is bovendien een belangrijk verzekeraar van lange-termijnrisico's en de politieke landenrisico's.