Advertentie
Advertentie

KredietwaardigheidBelgië verbetert

(tijd) - Fitch Ratings verhoogde maandag de langetermijnrating (kredietwaardigheid) van België van AA- tot AA, de op twee na hoogste score. Het ratingbureau zegt dat de kredietwaardigheid verbeterde dankzij de gezondmaking van de overheidsfinanciën en de vermindering van het herfinancieringsrisico. De schuld die binnen het jaar vervalt, daalde sinds eind 1998 met 8 procentpunt van het bruto binnenlands product (BBP).Een sterke regeringscoalitie bewees dat ze in staat is de overheidsfinanciën duidelijk te saneren en tegelijk een aanvaardbare economische groei te handhaven, zegt Fitch. De begroting die in de laatste tien jaar bijna altijd een tekort vertoonde, bereikte in 2000 eindelijk een evenwicht en het ziet ernaar uit dat dit in de komende jaren zo blijft. De overheidsschuld verminderde van 119 procent van het BBP in 1998 tot 108 procent in 2001 en zakt in 2003 onder 100 procent.Fitch merkt wel op dat de rating van België lager blijft dan die van de meeste lidstaten van de eurozone. De schuld blijft hoog en een vijfde van de schuld heeft een resterende looptijd van ten hoogste een jaar.In 1998, kort voor de geboorte van de euro, verlaagde Fitch de rating van België met twee graden tot AA-. Het ratingbureau verwees toen naar de hoge schuld, het starre begrotingsbeleid en het hoge aandeel van de kortlopende schuld dat België kwetsbaar maakte voor het herfinancieringsrisico. Ondanks de verhoging van gisteren blijft Fitch strenger voor België dan de twee bekendste ratingbureaus. Standard and Poors en Moodys geven België de rating AA+ en Aa1, telkens de op één na hoogste score.Fitch verhoogde ook de rating van Italië van AA- tot AA. Het vermeldt voor Italië dezelfde argumenten als voor België. WV