Kremlin licht autonomie voor Tsjetsjenië toe

MOSKOU (afp/dpa) - Rusland heeft Tsjetsjenië woensdag een verdragstekst voorgelegd waarin het Kaukasische gebied wordt erkend als een soevereine democratische rechtsstaat in de Russische Federatie. Volgens de auteur van het document, Sergej Sjachraj, zal het statuut van Tsjetsjenië analoog zijn aan dat van de republiek Tatarstan, die reeds in februari 1994 een eigen statuut kreeg.Het ontwerpstatuut over de toekomst van de Russische republiek zal met de pro-Russische leider in de hoofdstad Grozny, Dokoe Zavgajev, worden ondertekend, aldus Sjachraj. Zavgajev had woensdag zijn twijfels geuit over het resultaat van de besprekingen tussen de Russische regering en Tsjetsjeense rebellen afgelopen maandag in het Kremlin. De contacten tussen Moskou en rebellenleider Jandarbijev hadden de positie van Zavgajevj verzwakt.