Krisis maakt eindgebruiker kostenbewuster

BRUSSEL (tijd) - Door de ekonomische krisis gaat de eindgebruiker van kantoorruimte op een meer gesofistikeerde manier aankijken tegen de ruimte die hij nodig heeft. Hij staart zich niet langer blind op de prijs per vierkante meter per jaar, zegt Eric Peeters, partner bij vastgoedmakelaar Healey&Baker (H&B). Maar hij vraagt zich af wat een bepaald gebouw hem per hoofd per jaar gaat kosten.'Wanneer een makelaar een drietal gelijkaardige gebouwen aan een eindgebruiker aanbiedt, gaat deze niet langer selekteren op ligging of huurprijs. Hij stelt een huurtermijn van bijvoorbeeld negen jaar voorop en vraagt de makelaar de net present value te berekenen. Op basis daarvan wordt een beslissing genomen. Voor de investeerder houdt dit een duidelijke boodschap in', zegt Peeters. 'De efficiëntie van een gebouw gaat meer dan andere criteria zijn sukses bepalen.' Determinerend voor de keuze van de eindgebruiker is: 'Hoeveel mensen kan ik op de aangeboden oppervlakte op een komfortabele manier tewerkstellen?'