"Krisis vergt geen lakser maar een strikter begrotingsbeleid'

BRUSSEL (tijd) - De ekonomische krisis mag de lidstaten er niet toe aanzetten een lakser begrotingsbeleid te voeren. Het wegwerken van de begrotingstekorten is immers een voorwaarde om de rente te drukken. Die lagere rente is dan weer een conditio sine qua non om de groei opnieuw op gang te krijgen.