Krisisplan behoudt principes van huidige sociale zekerheid

(tijd) - In het krisisplan dat de regering-Dehaene in november opstelde, zit een hoofdstuk "hervorming van de struktuur, de financiering en het beheer van de sociale zekerheid'. De "basisbeginselen' van het stelsel worden "bevestigd'. De VLD raakt aan twee van die drie basisbeginselen. "De regering beklemtoont dat de door haar voorgestelde hervormingen en maatregelen kaderen in enerzijds het respekt voor en anderzijds de versterking van de basisbeginselen van het stelsel: de kombinatie van sociale verzekering en solidariteit tussen personen, de traditie van paritair beheer in de arbeidsgebonden sektoren, en het verzekeren van de bestaanszekerheid wanneer bepaalde sociale risico's zich voordoen', zo staat in het krisisplan te lezen.