"Krisisplan leidt niet tot herstel kompetitiviteit'

(tijd) - Het krisisplan van de regering-Dehaene zal volgens de Kredietbank minder dan de helft van de Belgische konkurrentiehandicap wegwerken. De bank, die daarmee duidelijk pessimistischer is dan enkele weken geleden, baseert zich op recente cijfers van de Europese Gemeenschap (EG) over de loonontwikkeling in het buitenland. Een en ander staat in een nota die samen met een Weekbericht (*) over de konjunktuur wordt gepubliceerd.