Advertentie
Advertentie

'Krisisplan verminderde inflatie met 0,5%'

(tijd) - Het krisisplan van november 1993 heeft de inflatie met 0,5 procentpunt doen dalen. Vooral de invoering van de gezondheidsindex op 1 januari 1994, die de loonindexering afremde, en de bevriezing van de reële lonen in 1995 en 1996 vertragen het tempo van de prijsstijgingen. Een en ander schrijft ekonoom Geert Noels van de beursvennootschap Petercam in een maandelijkse studie over de Belgische ekonomie.Noels merkt op dat de inflatie eind vorig jaar beneden de twee procent is gedaald en dat er weinig landen zijn waar de inflatie nog lager is. De daling van de inflatie is aan verscheidene faktoren te danken: het harde-muntbeleid van de Nationale Bank en de ontwikkeling van de loonkosten.