Advertentie
Advertentie

Kristelijke en socialistische zuilen kontroleren ziekteverzuim ambtenaren

(tijd) - Minister van ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP) heeft het toezicht op ziekteverzuim bij Vlaamse leraars én ambtenaren toevertrouwd aan Plus-MC, een Europees Samenwerkingsverband (ESV) waarin de socialistische gemeenschappelijke aktie en de kristelijke zuil in gelijke mate participeren.