Kritiek Antwerpse beurskommissie op Super Club- prospektus

(tijd) - De Antwerpse beurskommissie heeft in een brief aan de Kommissie voor het Bank- en Financiewezen haar ongenoegen geuit over een passage in het prospektus van Super Club, waarbij de bevoegdheid van de Antwerpse beurskommissie geweld wordt aangedaan. Het prospektus (zie ook de krant van gisteren) lost echter een paar mysteries op: dat van de geheimzinnige inschrijver Cofinpart en dat van de geheimzinnige Luxemburgse Super Club Holding Horizon 2000 Holding.