Kritiek op openingsrede Gorbatsjov

Sinds het aantreden van Mikhail Gorbatsjov waait er een wind van openheid door de SU, de zogenaamde glasnost. Naar aanleiding van de konferentie van de kommunistische partij in Moskou wordt deze glasnost opnieuw duidelijk. Zowel van partij-afgevaardigden als van de gewone man in de straat kwam er kritiek los op de openingsrede van Gorbatsjov, en ook op de ondemokratische keuze van de afgevaardigden voor de partijkonferentie.