Kritiek op uitbreiding defensiebudget in Japan

TOKIO (ips) - Terwijl de meeste westerse landen hun militaire uitgaven drastisch terugschroeven, vindt in Japan een debat plaats over het groeiende defensiebudget. De uitgaven voor defensie in Japan zijn de hoogste na die van de Verenigde Staten en de voormalige Sovjetunie. Maar nu de sovjetdreiging, waarop een groot deel van Japans' militaire strategie was gebaseerd, is weggevallen, wordt de roep om bezuinigingen sterker. In de begroting van 1992 is voor defensie een bedrag van 36 miljard dollar uitgetrokken, een verhoging van 3,78 procent ten opzichte van het vorig jaar. De stijging is de laagste in 32 jaar, maar parlementsleden van de oppositie en veel militaire deskundigen vinden het budget nog veel te hoog.