Krokodilletranen

De kwestie van de indexering is in dit land een oud zeer. Met de regelmaat van een klok worden de regering en de sociale partners er mee gekonfronteerd. Ook nu weer hebben een aantal regeringsleden hun bezorgdheid uitgesproken over de oplopende inflatie en de versnellende indexeringsspiraal. Bij hun terugkeer uit vakantie hebben ze gekonstateerd dat een en ander de loonkosten en de konkurrentiepositie uit de hand kan doen lopen, en hebben ze stoer de mogelijkheid van een ingreep in het vooruitzicht gesteld.