Kruispuntbank is geen databank maar repertorium

(tijd) - "De sociale kruispuntbank is geen databank maar een repertorium dat de noodzakelijke gegevens opspoort waar ze te vinden zijn en ze uitsluitend verdeelt aan wie deze nodig heeft. Het is dus niet zo dat iedereen zal weten bij welk ziekenfonds of vakbond iemand aangesloten is. De struktuur van de kruispuntbank biedt daarvoor op zichzelf reeds voldoende waarborgen.'