Kruispuntbank kost 15 miljoen euro extra

(tijd) - Het oplossen van de problemen van de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) kost de overheid tot dusver zo'n 15 miljoen euro extra . Dat blijkt uit de antwoorden van de federale minister van Economie, Fientje Moerman, op vragen van de CD&V-voorzitter, Yves Leterme. De extra kosten vloeien voort uit de noodzakelijke upgrade van het bestaande mainframe. De upgrade werd toegewezen aan IBM. Uit de antwoorden van Moerman blijkt voorts dat voor de realisatie van de KBO twee contracten werden getekend voor twee afzonderlijke delen van het project. Een eerste contract heeft betrekking op de front-office of het clientgedeelte, het tweede op het back-endgedeelte (opbouw en laden van de gegevensbank vanuit bestaande overheidsdatabanken). Het eerste contract werd getekend met de firma Accenture, het tweede met Computer Associates. Uit de analyse begin juli bleek dat de problemen zich concentreerden aan de kant van de back-end van de toepassing, het gedeelte dat door Computer Associates werd ontwikkeld. Volgens Moerman was de oplevering niet conform de basisspecificaties van het lastenboek. Computer Associates werd in juli dan ook in gebreke gesteld. Tegelijk stelt Moerman dat ook het lastenboek niet in orde was. 'Over de tekortkomingen in het lastenboek', antwoordt Moerman, 'kan worden gesteld dat de technische en functionele vereisten waaraan het systeem diende te voldoen, initieel werden opgesteld rekening houdend met de dan gekende factoren en functionele omgeving waarin de toepassing moest draaien. In de loop van het project is hierin enige evolutie geweest.'