Kruispuntbank: 'Meer eenheid in sociale en fiscale definities'

BRUSSEL (tijd) - De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid raakt op snelheid, al zijn nog niet alle problemen van de baan. Zo lijkt een koppeling van de sociale en fiscale databanken voorlopig onhaalbaar, omdat de twee werken met te sterk verschillende definities. Dat staat vereenvoudiging van de administratie in de sociale zekerheid in de weg.De sociale zekerheid een omvangrijke en complexe machine. Er zijn niet minder dan 2.000 organisaties betrokken bij het beheer van het stelsel. Zij wisselen jaarlijks duizenden formulieren uit.