KS en Martens samen in bouw- en sloopafval

(tijd) - KS en Martens Recycling brengen hun aktiviteiten inzake bouw- en sloopafval onder in een nieuwe operationele naamloze vennootschap. Elke aandeelhouder krijgt een belang van 50 procent. Door de kombinatie van technologische kennis hopen beide partijen ook nieuwe aktiviteiten te ontwikkelen zoals de recyclage van voorgesorteerd bouwafval, de verwerking van natuursteen en de uitbouw van wasinstallaties. KS kan dank zij het initiatief ook een positieve bestemming vinden voor zijn slooppuin, dat omgevormd wordt tot een "gecertificeerd eindprodukt'. De KS-aktiviteiten inzake slooppuin worden overgeheveld van Waterschei naar Genk, de vestigingsplaats van Martens Recycling. KS situeert het projekt overigens in zijn milieustrategie, die vooral draait rond de recyclage van specifieke afvalstromen. In de toekomst wordt een uitbreiding van het personeel in de nieuwe vennootschap verwacht.