KS-KAO niet volledig

(tijd) - Het koninklijk besluit dat de KAO tussen KS en de vakbonden algemeen bindend verklaard, is onvolledig. Belangrijke passages uit het globale KS-akkoord zijn niet in het KB opgenomen en dus ook niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.