KU-Leuven goed voor 25 miljard per jaar

(belga) - De ekonomische impact van de KU Leuven op de regio bedraagt in termen van bestedingen naar schatting 25 miljard frank per jaar. Dat blijkt uit een sociale, ekonomische en financiële doorlichting van de stad Leuven die werd uitgevoerd onder leiding van de Leuvense zetel van de Nationale Bank. De onderzoekers raamden de direkte bestedingen (personeelskosten, investeringen,...) in 1992 op 21 miljard frank. De uitgaven door studenten worden op meer dan 3 miljard frank geschat. De O&O-afdeling van de KU Leuven realizeert met de inzet van ruim 250 experts een toegevoegde waarde van meer dan een half miljard fr. IMEC, dat aktief is in het domein van de mikro-electronika, stelde in '93 500 personen tewerk met een budget van 1,7 miljard frank. De toegevoegde waarde die gerealizeerd wordt in het Innovatie- en Incubatiecentrum, waar jonge hoogtechnologische bedrijven samenwerken met de universitaire labs, bedraagt 3 miljard frank.