Advertentie
Advertentie

KU-Leuven wil diskussie over ekonomie en rechtvaardigheid

(tijd) - Het centrum voor ekonomie en etiek van de KU-Leuven wil in Vlaanderen een grondig debat uitlokken over het verband tussen ekonomie en rechtvaardigheid. Om dit debat te bevorderen werd een boek uitgegeven waarin verschillende auteurs reageren op de brief van de bisschoppen van de Verenigde Staten over ekonomische rechtvaardigheid voor allen. TIJD voor een BOEK Deze brief die in 1986 werd gepubliceerd, is in meerdere opzichten een belangrijk dokument. Zo wordt een etisch referentiekader gegeven dat kan dienen voor een grondige diskussie over konkrete ekonomische problemen zoals werkloosheid, armoede, internationale ekonomie en landbouw. De Amerikaans bisschoppen pleiten in de brief voor een 'participatieve solidariteit'. De armen moeten aktief participeren aan de ekonomische en politieke strukturen. Daarom moet geijverd worden voor een volledige tewerkstelling. Volgens de bisschoppen moet de staat zich houden aan het 'subsidiariteitsbeginsel'. De staat moet pas initiatieven nemen indien individuele akties geen oplossing bieden.