Kultureel akkoord met Zuid-Afrika

(tijd) - De delegatie van vier Vlaamse parlementsleden (CVP-voorzitter Herman Van Rompuy, Agalev-kamerlid Magda Aelvoet, VU-senator Nelly Maes en SP-kamerlid Lode Hancké) die van 28 maart tot 5 april Zuid-Afrika bezocht, stelt in een gemeenschappelijke verklaring dat de hervatting van het kultureel akkoord tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika "in emancipatorische zin moet worden voorbereid'. De delegatie wijst er op dat meer zwarten dan blanken Afrikaans spreken. Het nieuwe kulturele akkoord moet bijdragen tot de emancipatie van de zwarten zodat de negatieve associatie tussen het Afrikaans en de apartheid verdwijnt. Verder pleit de delegatie voor de snelle vorming van een regering van nationale eenheid. Dergelijke regering is het meest geschikte instrument om een nieuw kultureel akkoord te sluiten.