Advertentie
Advertentie

Kunst op de Campus

Antwerpen heeft drie universitaire instellingen, de UFSIA, de UIA en het RUCA, die nog eens overkoepeld worden door de UA. Sinds een aantal jaren leggen de drie eerst genoemde instellingen een verzameling van moderne en hedendaagse kunst aan. De UIA is er aan het einde van de jaren 60 mee begonnen, nadien gevolgd door het RUCA. Het UFSIA bezat al vroeger een verzameling, zij het hoofdzakelijk van prenten. De verzameling van het UFSIA zou vooral met bruiklenen uitgebreid worden.Een selectie van de drie verzamelingen wordt nu getoond in het Sint-Jorispand in Antwerpen. Wellicht door het beperkte budget dat elke instelling jaarlijks aan kunst besteedt, tussen 12.000 en 36.000 euro, kan men niet van een museaal niveau van de werken spreken. Dat is wellicht ook niet de bedoeling. Door kunst op de diverse campussen te tonen hopen de organisatoren een artistieke sfeer in de universitaire gangen en auditoria te brengen. De belangrijkste kunstwerken zijn in het Sint-Jorispand overigens niet te zien, omdat net die werken moeilijk verplaatsbaar zijn. Zo bezit het UFSIA een stenen sculptuur van Eugène Dodeigne, het RUCA een muurinstallatie van Pierre Alechinsky en Hugo Claus, de UIA een beeld van Jacques Moeschal. Tot de betere werken in het Sint-Jorispand behoren een vogelsculptuur van Christian Silvain, een schenking van de kunstenaar, een constructivistische metaalsculptuur van Pol Bury en een groot doek van Louis van Lint, de laatste twee in bruikleen van de Vlaamse Gemeenschap. Van wereldklasse is het geschilderde diptiek The great landscape uit 1972 van Jan Cox. In de universitaire verzamelingen van Antwerpen zijn nog drie andere doeken van Cox aanwezig. Verder wordt in Sint-Jorispand goed werk getoond van Fred Bervoets, Francky Cane, Luc Deleu, Rene Daniels, Liliane Vertessen, Yvan Theys, Maurice Wyckaert en Panamarenko.Sint-Jorispand, Sint-Jorispoort 29, 2000 Antwerpen. Tel.: 0/202.77.60. Tot 13 januari. Open van donderdag tot zondag van 12.30 tot 17.30 uur.WoestijnkampenIn het Sfinks café in Boechout worden zon dertig fotos uit de Sahara getoond. Het zijn geen beelden van de woestijn, maar van mensen die er noodgedwongen in kampen leven, soms al meer dan 25 jaar. De fotos werden gemaakt door de Vlaamse fotografen Eric de Mildt en Tineke Dhaese. Zij trokken naar de kampen in de Westelijke Sahara en in Zuid-Algerije, bewoond door de Sahraouis. Het land van de Sahraouis, de Westelijke Sahara, werd en wordt door Marokko bezet. Het Polisario-front, de verzetsbeweging van de Sahraouis, voerde 15 jaar lang een guerrillaoorlog tegen de Marokkaanse overmacht. Onder impuls van de Verenigde Naties kwam er in 1991 een staakt-het-vuren. De Sahraouis zouden zich tijdens een referendum kunnen uitspreken over hun onafhankelijkheid. Maar daarvan kwam niets in huis, de organisatie van het referendum werd altijd tegengewerkt. De 200.000 mensen die in de vluchtelingenkampen leven, zijn al jaren afhankelijk van internationale voedselhulp, want elke vorm van landbouw of economie is in het gebied onmogelijk.Eric de Mildt en Tineke Dhaese: De Sahraouis zijn ervan overtuigd dat hun eis tot zelfbeschikking rechtvaardig is. Zij zeggen: we hebben het recht aan onze kant, daarom zullen we nooit opgeven. Met onze fotos hopen wij de aandacht te vestigen op een probleem dat in de vergeethoek dreigt te geraken.Sfinks café, Heuvelstraat 63a, 2530 Boechout. Tel.: 03/455. 69. 44. Van 8 december tot 7 februari. Elke dag open vanaf 20.30 uur, op zondag vanaf 13 uur.Fotos met een verhaalTot 15 januari duiken in de Brusselse straten acht verschillende affiches op, telkens vergezeld van een telefoonnummer. Wie het nummer belt, hoort het verhaal dat achter het beeld schuilgaat. Schutting/Palissade is een project van Brussel behoort ons toe/Bruxelles nous appartient, een stichting die via culturele projecten in de hoofdstad bouwt aan sociale vooruitgang in de ruime zin van het woord. Het geesteskind van theatergroepen DitoDito en Transquinquennal zag met Brussel/Bruxelles 2000 het levenslicht en blijft tot vandaag strijden voor een (meer) leefbare hoofdstad. De projecten van de organisatie worden gekenmerkt door directe actie: telkens zoeken ze persoonlijk contact met de Brusselaar of de man in de straat. Bijgevolg ligt de toegangsdrempel bewust erg laag. Voor Schutting/Palissade zocht Brussel behoort ons toe/Bruxelles nous appartient acht fotografen aan: Jeanne Bidlot, Mirjam Devriendt, André Goldberg, Johan Jacobs, Jan Locus, Vincent Meessen, Marie-Françoise Plissart en Stephan Vanfleteren. Hun opdracht luidde een sterke foto te leveren die een Brusselse realiteit weergeeft, een confronterend beeld met andere woorden. Dat resulteert in grote affiches (120 bij 160 cm) die vandaag her en der in de hoofdstad verspreid hangen 75 in totaal. Elke foto verwijst naar een gratis telefoonnummer (0800/20 224). Wie belt en vervolgens zijn foto selecteert, krijgt het bijpassende relaas te horen. Opgeteld bieden de verhalen van inwoners over diverse onderwerpen, zoals het voetbal of verloren stadstuinen, een caleidoscopisch en menselijk beeld van onze hoofdstad. (IS)Schutting/Palissade, tot 15 januari op verschillende locaties in Brussel.Samenstelling: Bert POPELIER