'Kunstgreep van Chabert kost Brusselse Vlamingen 325 miljoen'

BRUSSEL (tijd) - De overheveling van een deel van de inkomsten van de gemeenschapscommissies naar de kas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kost de Brusselse Vlamingen dit en volgend jaar 325,3 miljoen frank. Guy Vanhengel, die voor de VLD zitting heeft in het Brusselse parlement, rekende dat donderdag op een persconferentie voor.Om het begrotingstekort van het Brusselse Gewest binnen de perken te houden, besliste de gewestregering onder meer een deel van de middelen van de gemeenschapscommissies over te hevelen naar het gewest. De VLD noemt dat een van de 'kunstgrepen' die minister van Begroting Jos Chabert (CVP) toepaste om de begrotingsrekening te doen kloppen.