Kunstsponsoring kan naambekendheid op langere termijn verhogen

(tijd) - "Soms noemen ze ons in de kunstwereld de "Stichting voor Bedrijfspromotie'. We hebben naar de kunstwereld toe nog niet veel kunnen doen,' zegt Sonja De Smedt, afgevaardigd bestuurder van de Stichting voor Kunstpromotie. De stichting bestaat bijna drie jaar en zoekt mogelijkheden bij het bedrijfsleven om kunst te sponsoren, daarbij rekening houdend met de noden van de kunstenaars. Zelf moet de stichting zich ook via sponsoring staande houden (deze krant is een van de "strukturele' sponsors van de stichting).