Kunststad Brussel, honderd jaar vroeger

(tijd) - Eind vorige eeuw was Parijs het kunsthart van de wereld. Maar even, zeker tussen 1883 en 1893, leefde er ook in Brussel een avantgarde die voor internationale ophef zou zorgen. Nu, een eeuw later, wordt de periode van "Les XX' en nadien van "La Libre Esthétique' herdacht in het Brusselse Museum voor Schone Kunsten. Op 28 oktober 1883 zetten dertien beeldende kunstenaars hun handtekening op een folio die met een dubbele X gemerkt was: ze kondigden daarmee de oprichting aan van "Le Cercle des Vingt' of "Les XX'. Andere kunstenaars voegden spoedig hun naam aan deze lijst toe. De bekendste namen: James Ensor, Alfred William Finch, Fernand Khnopff, Georges Lemmen, George Minne, Félicien Rops, Henry Van de Velde en Théo Van Rysselberghe. Deze kunstenaars stelden voor om telkens in de maand februari een tentoonstelling in Brussel te organizeren. Daar zou elk lid zijn eigen werk kunnen tonen naast het werk van Belgische of buitenlandse invité's, die hun estetische opvattingen deelden.