Advertentie
Advertentie

Kunststofverwerking vreest voor '93 de rode cijfers

AALST (tijd) - De Belgische kunststofindustrie gaat een moeilijk jaar tegemoet op alle terreinen. Niet alleen is die sektor het meest van al bedreigd door de hangende voorstellen over de ecotaks, maar ook konjunktureel is de wind gekeerd. Vorig jaar kon de sektor zich nog behoorlijk redden, vooral omdat de lagere verkoopprijzen voor een stuk gekompenseerd werden door lagere grondstofprijzen. Sinds enkele weken hebben die grondstofprijzen opnieuw de neiging aan te trekken, terwijl de verkoopprijzen stabilizeren.