Kursussen kunstgeschiedenis

(tijd) - Amarant, centrum voor artistieke konfrontatie, organizeert op verschillende plaatsen in Vlaanderen kursussen kunstgeschiedenis. De reeksen zijn: oudheid, van middeleeuwen en nieuwe tijden, moderne kunst, niet-westerse kulturen, inleiding tot de kunstfilosofie en de hedendaagse architektuur. De lessen worden gegeven in Aalst, Antwerpen, Bornem, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Strombeek-Bever en Turnhout. Een uitgebreid overzicht van alle lessenreeksen met lessenplan en praktische informatie staat gepubliceerd in een speciale editie van De Witte Raaf, het tweemaandelijkse tijdschrift van Amarant VZW, Hoogpoort 50, 9000 Gent, dat op verzoek wordt toegezonden. Telefoon 091/33.03.24.