"Kusttoerisme is beperkt deel van toerismegebeuren'

ANTWERPEN (tijd) - "Ik heb doelbewust een brede titel gekozen', zei Ufsia-professor Guido De Brabander, bij de voorstelling van zijn boek "Toerisme en Economie'. Volgens De Brabander wordt toerisme te veel geassocieerd met kusttoerisme. De Brabander vindt voorts dat sommige kunststeden te weinig hun potentieel uitspelen. "Bij mijn weten is dit het eerste boek dat op een globale wijze toerisme benadert vanuit een ekonomische invalshoek', zegde De Brabander. Volgens De Brabander wordt er clichématig gedacht over toerisme. "Men denkt dan meestal aan het rekreatieve onderdeel, maar dat is slechts een deel van het geheel. Het jongste decennium heeft het zaken- en kongrestoerisme een belangrijke opgang gekend. Dat moet je inkalkuleren om een korrekt beeld te krijgen.'