Advertentie
Advertentie

KVIV blijft gekant tegen verdere spreiding ingenieursfakulteiten

De organizatie groepeert ruim 10.000 ingenieurs, vooral uit de fakulteiten toegepaste wetenschappen en landbouwwetenschappen. Daarmee is ze de enige vereniging voor akademisch gevormde ingenieurs. Het gebrek aan middelen en ook een mogelijk tekort aan studenten zijn hinderpalen voor een spreidingsbeleid, aldus de KVIV. Dr. Ir. Raoul Weiler, algemeen voorzitter, wijst bovendien op de nood aan voldoende technische "omkadering': "Vandaag stellen we vast dat het moeilijk is om wetenschappelijk personeel te vinden.' De arbeidsvoorwaarden, de salariëring en de beperkte flexibiliteit doen jonge mensen op lange termijn afzien van een carrière in de akademische wereld. "De industrie organizeert rekruteringsdagen nog vóór de jongeren afgestudeerd zijn.' Door de sterke vraag naar ingenieurs vanuit de industrie vermindert de interesse voor het behalen van een doctoraat, bijkomende opleiding of specializatie.