Kwakkelende beurs maakt hefboomfondsen populair

In deze barre beurstijden zoeken beleggerssteeds meer hun heil in hefboomfondsen.Het merendeel van deze fondsen belooft rendementen die onafhankelijk zijn vande evolutie op de financiële markten. Enkele banken lanceerden dit jaar hefboomfondsen dievoor een gewone particulier toegankelijk zijn, normaal is dat een privilege voor vermogenden. Investeren in zon fonds blijft evenwel risicovol.