Kwalitatieve groei

Het BNP steeg vorig jaar met 4,5 procent, zo staat in het gisteren vrijgegeven jaarverslag van de Nationale Bank. Een mooie prestatie, ongetwijfeld, maar daarom nog geen propere. Eveneens gisteren stelde gemeenschapsminister Kelchtermans zijn milieubeleidsplan voor. Het prijskaartje: 105 miljard over vijf jaar. Dit is de prijs die we moeten betalen opdat onze kwantitatieve welvaartstoename ook zou leiden tot een kwalitatieve welzijnstoename. Het milieu in Vlaanderen is reeds dermate belast dat ongebreidelde ekonomische expansie uit den boze is, en kwalitatieve groei de uitdaging vormt.