Kwaliteit ekonomisch onderzoek in België valt terug

(tijd) - De jongste jaren verminderde het niveau van het ekonomisch onderzoek in België. Enkel de KU Leuven en UFSIA konden tegengas geven. De verspreiding van de middelen over teveel centra, kan een van de oorzaken van deze verzwakking zijn. Zo haalde de KU Brabant, het leidinggevende ekonomisch centrum in Nederland, in 1993 alleen al 1.417 punten, terwijl de KU Leuven over de vijf jongste jaar slechts 2.076 punten behaalde of gemiddeld 415 punten per jaar.Drie jaar lang nemen professor De Vries en De Tijd nu al het ekonomisch onderzoek in België onder de loep. Dit gebeurt in navolging van gelijkaardige enquêtes in andere landen, waar dergelijke onderzoeken reeds jarenlang gemeengoed zijn en passen in de evaluatie van het efficiënte gebruik van overheidsmiddelen.