Advertentie
Advertentie

Kwaliteit in de verzekeringen is een permanente opdracht

(tijd) - Modern bedrijfsbeleid waakt in eerste instantie over de kwaliteit van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst. Uitwendig is kwaliteit het beantwoorden aan de gewettigde verlangens van de konsumenten. In wezen betekent kwaliteit fundamenteel respekt opbrengen voor de handelspartners. Een verzekering is een dienst. Vooral hier wordt het kwaliteitsvraagstuk gesteld. Dat is het noodzakelijk gevolg van de specifieke kenmerken van een dienst. Hij is niet tastbaar. Hij kan door de klant niet bekeken of gevoeld worden. Hij wordt door de kliënt ervaren, vanuit zijn persoonlijke waardeschalen. Een dienst heeft geen blijvend karakter. Hij is vergankelijk. Hij heeft meestal geen eenvormig karakter maar verschilt van geval tot geval. Bij ieder volgend kontrakt met de klant, dient hij opnieuw gepresteerd te worden. De dienst is ten slotte geen ekonomische waarde die los staat van de dienstverstrekker. Dienst en dienstverlener zijn nauw met elkaar verbonden.