Advertentie
Advertentie

Kwaliteit primeert bij kompostering organisch afval

ZOWEL Luc Van Acker als Ann Braekevelt, respektievelijk voorzitter en sekretaris van de VZW Vlaco zijn relatief optimistisch over de toekomst van de Vlaamse kompostering. De doelstelling die OVAM terzake had gesteld, en ook de termijn, zullen wellicht gehaald worden door gemeenten en interkommunales die verantwoordelijk zijn voor ophaling en verwerking van huisvuil.