Kwaliteit speelde geen grote rol bij keuze tweede GSM-operator

(tijd) - Welke tarievenstructuur wil de kandidaat toepassen bij het lanceren van het tweede mobilofonienetwerk? Hoe snel wil hij dat netwerk uitbouwen? En hoeveel is hij bereid te betalen voor de eenmalige concessievergoeding? Aan de antwoorden op die vragen werd door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) het meeste belang gehecht bij de beoordeling van de kandidaten voor de tweede GSM-licentie. De evolutie van de tarieven nadien en de kwaliteit van de aangeboden mobilofoondienst, kwamen bij de selectie nauwelijks aan bod. Van bij de start van de selectieprocedure was bekend dat de concessievergoeding voor 49 procent zou doorwegen in de evaluatie van de vijf kandidaten. De voorgestelde tariefstructuur kreeg een wegingsfactor mee van 31 procent. De resterende 20 procent ging naar de 'algemene kwaliteit' van het voorstel: de snelheid van de uitbouw van het netwerk, de grootte ervan en de kwaliteit van de aangeboden diensten. Het bleef tot nu toe - ook voor de kandidaten - een goed goed bewaard geheim hoe men die 'appels en citroenen' ging kwantificeren. Een 'evaluatiebrief' van minister voor telecommunicatie Elio di Rupo aan elk van de vijf kandidaten zorgt voor meer duidelijkheid.