Advertentie
Advertentie

Kwaliteitsdecreet ziekenhuizen overleeft bevoegdheidsaanval

(tijd) - De Vlaamse overheid is bevoegd om kwaliteitsnormen op te leggen aan de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen in Vlaanderen. Dat zei het Arbitragehof woensdag. Het Hof ging niet in op het verzoek van de federale regering en het Vlaams Artsensyndicaat om het decreet op de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen te vernietigen. Het gaf minister Demeester gelijk en sprak de Raad van State tegen.Op initiatief van minister van Gezondheidsbeleid Demeester keurde het Vlaams Parlement vorig jaar een decreet goed over de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen: ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen (behalve als ze verbonden zijn aan een rusthuis) en centra voor geestelijke gezondheidszorg. Het verplicht hen een integraal kwaliteitsbeleid te voeren, dat gestalte moet krijgen in een kwaliteitshandboek en een kwaliteitsplan. Het maakt, vanaf 1 januari 2001, de erkenning afhankelijk van de naleving van het decreet.