Kwart tot derde van werknemers wisselde in 1994 van baan

(tijd) - De bedrijfstak gezondheid kende in 1994 het kleinste verloop van personeelsleden. Ondanks de 'witte woede' blijven gezondheidswerkers dus in hoge mate trouw aan hun instelling en aan hun bedrijfstak. Bij de bewakingsdiensten lijkt het dan weer eerder een duiventil. Vorig jaar ging in deze tak 91 procent van de mannen uit dienst tegen 57 procent van de vrouwen.