Kwartaalomzet fusiegroep Euler Hermes stijgt 5 procent

(tijd) - De Frans-Duitse internationale kredietverzekeraar Euler & Hermes boekte in het eerste kwartaal een geconsolideerde omzet van 468,8 miljoen euro. Dat is 57 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. De forse stijging is echter het gevolg van de fusie met Hermes, die net als Euler tot de Allianz-groep behoorde. Bij gelijkblijvende consolidatiekring en na aanpassing voor valutaverschillen bedroeg de omzetstijging 5 procent .