Advertentie
Advertentie

Kwartaalverlies voor technologiegroep IPTE

(tijd) - Het Limburgse technologiebedrijf IPTE (Integrated Production and Test Engineering) dreef zijn omzet in de eerste negen maanden van het boekjaar op van 78 tot 91 miljoen euro. Het bedrijfsverlies bedroeg 3 miljoen euro en bevat herstructureringskosten ten belope van 4,6 miljoen euro.De herstructureringsprovisie omvat onder meer een provisie voor opzegvergoedingen voor het personeel (1,5 miljoen euro), een afboeking van immateriële vaste activa (0,7 miljoen euro) en voor 1 miljoen euro afwaardering van voorraden.In het derde kwartaal werd een omzet geboekt van 21,9 miljoen euro. Het bedrijfsverlies bedroeg 7 miljoen euro, het nettoverlies 4,8 miljoen euro. IPTE benadrukt dat de elektronica-industrie zich in een recessie bevindt en dat het geen herstel van de markt ziet volgend jaar. Het bedrijf greep in door in het personeelbestand te snoeien.IPTE verwacht dat ook voor het vierde kwartaal verliescijfers. Het dunne orderboekje doet dat vermoeden. In het vierde kwartaal verwachten we echter een orderinname van 20 miljoen euro waardoor we, samen met de effecten van de herstructurering, vanaf het eerste kwartaal van 2002 weer een licht positief resultaat kunnen behalen, meldde het bedrijf. Een echt herstel van de elektronicamarkt verwacht IPTE pas tegen het einde van 2002. In het daaropvolgende jaar zouden de cijfers weer een degelijke groei moeten tonen.