Advertentie
Advertentie

Kwartaalwinst Hoechst uitgehold

FRANKFURT (reuter) - Voor Hoechst is een evenaring van het rekordresultaat van 1989 ten belope van 2,13 miljard DM in de loop van dit jaar niet onmogelijk. Wel zal er hard voor geknokt moeten worden. Immers, tijdens het eerste kwartaal dit jaar haalde Hoechst een brutowinst van 920 miljoen DM, toch 8,5% minder dan de 1 miljard DM bruto winst begin 1989. Tijdens de jaarlijkse perskonferentie van Hoechst in de zetel in Frankfurt stipte voorzitter Hilger wel aan dat het eerste kwartaal 1989 uitzonderlijk goed was en dat die een zware referentiebasis vormt voor resultaatvergelijkingen.