Kworum niet bereikt op BAV Nationale Bank

(tijd) - De Nationale Bank (NBB) houdt op 18 januari een nieuwe buitengewone algemene vergadering (BAV) omdat gisteren op de eerste BAV het kworum niet werd bereikt. De direktie van de NBB wil de statuten aanpassen aan de geplande hervorming van de markt voor schatkistcertifikaten en de modernizering van het monetair beleid. De BAV van volgende maand kan een statutenwijziging bekrachtigen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.