'Kyoto is niet haalbaar zonder kernenergie'

(tijd) - Het Federaal Planbureau waarschuwt dat de uitstoot van broeikasgassen in België de komende dertig jaar niet beduidend kan dalen zonder de kerncentrales langer te laten draaien of nieuwe te bouwen. Dat blijkt uit de studie van het Planbureau over het energieverbruik in België tot 2030. België moet van de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen tegen 2008 met meer dan 10 procent verminderen.