Advertentie
Advertentie

L'Européenne des Médias blijft rode cijfers afleveren

(tijd) - L'Européenne des Médias, het vroegere Phacec, tekende over de eerste zes maanden van dit jaar een verlies van 817.000 frank op, tegenover een nettowinst van 906.000 frank het jaar voordien. Het negatieve resultaat is niet verwonderlijk vermits tegenover de kosten van de recente kapitaalverhogingen nog altijd geen dividendinkomsten staan voor de participatie in de Italiaanse betaaltelevisiemaatschappij Telepiù.L'Européenne des Médias legt in een mededeling uit dat de neergang van het maatschappelijk resultaat een dubbele oorzaak heeft. Enerzijds brengt de nieuwe aktiviteit van de vennootschap kosten mee die niet met die van het verleden kunnen vergeleken worden en moeten de kosten van de kapitaalverhogingen worden afgeschreven. Anderzijds liep de tesaurie terug van 66 naar 53 mln. fr., wat in kombinatie met de terugval van de rente op korte termijn een hele slok op de borrel betekende voor de financiële inkomsten.