Laat de leraar eerst en vooral 'leraar' zijn

Het is goed dat de leraar weer centraal staat in het onderwijsdebat. Hij of zij is immers de waarborg voor kwalitatief onderwijs. Enkel de leerkracht kan echte gelijke kansen waarborgen in het onderwijs. Men mag dit debat echter niet herleiden tot een over de vaste benoeming. Integendeel. Het uitgangspunt moet zijn: hoe aan voldoende goede en gemotiveerde leerkrachten geraken? Een goede lerarenopleiding is daarbij een begin. Bijscholing of navorming is noodzakelijk, maar onvoldoende. Vooral de manier waarop een leraar zijn beroep moet invullen en uitoefenen is bepalend voor zijn of haar motivatie en engagement, stelt LUDO SANNEN.