Laatste Avondmaal op juke-boxmuziek

(tijd) - Het Mechelse huis Bernaerts hanteert vier avonden de veilinghamer om van 24 tot 27 april ruim 1.100 kavels kunst en antiek te verspreiden. Het aanbod bestrijkt vijf eeuwen en begint bij een "Laatste Avondmaal' door een schilder uit de omgeving van Dieric Bouts (1415-1475) en gaat over de swingende jaren '50-'60 met een ensemble juke- boxes tot de gemengde techniek die Werner Cools naar Magritte maakte; "Ceci n'est pas une pipe' verscheen als farce in het BRT-journaal van 1 april jl.