Laatste kans voor delicatessenwinkels Rob

(tijd) - De delicatessenwinkels Rob, die tot GIB Group behoren, gaan 65 personeelsleden afdanken en hun prijzen met 20 procent verlagen als onderdeel van een herstructureringsprogramma. De omzet in de twee Rob-winkels daalde vorig jaar tot 900 miljoen frank. Het verlies liep op tot 200 miljoen frank, na een voorziening voor herstructureringskosten van 100 miljoen frank. Het gecumuleerd verlies bedraagt 350 miljoen frank. De Rob-winkels hebben al vijf jaar geen winst gemaakt.